SnakeC
 
sklad

opis

bnf


strona glowna
OPIS PROJEKTU

SnakeC będzie prostym interpreterem języka programowania - C, pozwalającym interpretować najczęściej wykorzystywane instrukcje tego języka.
Interpreter będzie miał za zadanie sprawdzanie poprawności takich konstrukcji jak:
* Deklaracja typów danych: co najmniej jeden typ rzeczywisty, jeden całkowity i logiczny
* Struktury danych: zmienne pojedyncze, tablice (deklaracja, inicjalizacja)
* Instrukcje: przypisania, if, pętla (while(x){...})
* Wyrażenia arytmetyczne dla operatorów: +,-,*,/ z nawiasami (wyrażenia złożone)
* Obsługa instrukcji (if w while, while w if, bloki instrukcji)
* Struktury bloków instrukcji (main())
* Instrukcja wczytania danych z klawiatury i instrukcja wyświetlająca dane na ekranie

Stworzony zostanie przy użyciu obiektowego środowiska programowania - Java.


Siedlce © 2008 | Kontak: Admin